Şirketimiz
Şirketimiz

NFB Mühendislik ve Müşavirlik hidroelektrik enerji, sulama ve drenaj, taşkın koruma ve kontrolu, içme – kullanma suyu temini ve kentsel altyapı projelerini hizmete sunarken öncelikle can ve mal emniyetini göz önünde bulundurarak, ülkenin refah seviyesinin arttırılmasına ve istihdam yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

NFB, ulusal ve uluslararası alanlarda hizmete sunduğu projelerde teknik, ekonomik ve finansal analizler ve gerekli optimizasyon ve/veya maksimizasyon çalışmaları yaparak kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına, ön fizibilite, fizibilite (planlama), proje, kontrolluk ve müşavirlik hizmetleri vermektedir.

Bu hizmetler uyumlu bir çalışma ortamında, teknik ve idari alanda istihdam edilen kalifiye personel kadrosu ile yürütülmektedir. Firmanın kuruluşu yeni olmakla birlikte, anahtar personelin kamu ve özel sektördeki, ulusal ve uluslararası 40 yıllık tecrübesi, güvenilirlik ve samimiyeti birincil referansıdır.

 Bu çerçevede;

  • Kalkınmanın olmassa olmazı; suyumuz, enerji ve toprak kaynağı ile havamız var.
  • Dünyayı gördük. Bilgi, beceri, sezgi ve tecrübemiz var.
  • Gelin, hep birlikte bu sektörlere yatırım yaparak kalkınma ve istihdam yaratalım. Bu alanda kaynayan çorbanın ateşine hep birlikte destek verelim.
  • Bu sektörlere yatırım, daha az hastane, daha az adliye, kısaca insanımıza iş ve refah demektir.
  • Biz, Suya Dayalı Kalkınma Projelerinin geliştirilmesine bu alandaki deneyimimiz ile hizmet vermeyi seviyor ve samimiyetle çalışıyoruz. Desteğiniz, şevkimiz olacaktır.

 

  • Enerji
  • Sulama ve Drenaj
  • Taşkın Koruma ve Kontrolü
  • İçme-Kullanma Suyu Temini ve Kentsel Altyapı