“Laçın və Kəlbəcər rayonlarının meliorasiya və su …

Proje Adı
“Laçın və Kəlbəcər rayonlarının meliorasiya və su təsərrüfatı kompleksinin bərpası və inkişafı üzrə texniki-iqtisadi əsaslandirmanın və layihə sənədlerinin hazırlanması"
  • Kurum:

    AZƏRBAYCAN MELİORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATI” ASC-NİN Tikilməkdə olan Meliorasiya və İrriqasiya Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyəti

  • Proje Yeri:

    Azerbeycan