LOT 1: “5 ədəd su anbarının (Qaraçay, Qudiyalçay, …

Proje Adı
LOT 1: “5 ədəd su anbarının (Qaraçay, Qudiyalçay, Qusarçay, Vəlvələçay və Türyançay çaylarında) texniki-iqtisadi əsaslandırmasının hazırlanması” layihəsi çərçivəsində “Türyançay su anbarının texniki-iqtisadi əsaslandırmasının hazırlanması
  • Kurum:

    AZƏRBAYCAN MELİORASİYA VƏ SU TƏSƏRRÜFATI” ASC-NİN Tikilməkdə olan Meliorasiya və İrriqasiya Obyektlərinin Birləşmiş Müdiriyyəti

  • Proje Yeri:

    Azerbeycan