Yönetim Kurulu

Burak Turan

Yönetim Kurulu Üyesi

Burak Turan 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilimdalı Master programından mezun olarak Yüksek İnşaat Mühendisi ünvanını kazanmıştır. Daha sonra 2004-2005 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’ nde Texas A&M Üniversitesi’ nde doktora programında öğrenim görmüş, 2008 yılında doktora eğitimine devam ettiği Houston Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim Dalı doktora programından mezun olmuştur.

Dr. Turan daha sonra Teksas Eyaleti Houston şehrinde 2008-2012 yılları arasında mühendislik firmasında hidrolik ve hidrolojik modelleme konularında mühendis olarak çalışmıştır. Burak Turan inşaat mühendisliğinin planlama ve kati projelerinin uygulamaları ve araştırmaları konularında 19 yılı aşkın süredir çalışmaktadır.

Dr. Turan’ ın çalışma konuları hidroloji, hidrolik, drenaj uygulamaları, 1- ve 2- boyutlu taşkın modellemesi, rezervuar tasarımı, baraj yıkılma analizleri, baraj emniyeti, basınçlı borulu sistemler, CBS uygulamaları, kıyı modellemesi, yol ve yapı tasarımıdır. Burak Turan’ ın deneyimi bunlara ek olarak 1- ve 2- boyutlu akım modellemesi, baraj yıkılması sonucu oluşan dalga yayılımı modellemesi, taşkın öteleme analizleri, çevre hidroliği, madde taşınımı modellemesi ve Scada sistemleri ile otomatik sistem modellemesini de kapsamaktadır. Hidrolojik ve hidrolik modelleme konusunda birçok basılı yayını bulunmaktadır.

Burak Turan Amerika Birleşik Devletleri Teksas Eyaletindeki projeleri imzalama yetkisini sağlayan profesyonel mühendis ve yeminli taşkın alanları yöneticisi lisansına sahiptir. Dr. Turan Houston Üniversitesinde master programında Hidroloji dersinde öğretim üyesi olarak da görev yapmıştır. Burak Turan evli ve iki kız babasıdır.


Bora Turan

Yönetim Kurulu Üyesi

Bora Turan 2008 yılında Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’ nden mezun olmuştur. Daha sonra 2009 – 2011 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’ nde Houston Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü yüksek lisans programında öğrenim görmüş ve 2011 yılında su kalitesi alanında tez çalışmalarını tamamlayarak mezun olmuştur. Yüksek lisans çalışmalarının ardından Ocak 2012 – Haziran 2013 yılları arasında Teksas Eyaleti Houston şehrinde ARCADIS mühendislik firmasında çevre mühendisi olarak çalışmıştır.

Bora TURAN bu süreç içerisinde öncelikle firmanın çevre departmanında çeşitli petrol rafinelerinin boru hatlarındaki sızıntılarının araziye etkilerinin incelenmesi üzerine projelerde çalışmış sonrasında su departmanında atık su arıtma tesislerinin dizayn projeleri üzerine proje mühendisi olarak çalışmalar yürütmüştür. Bora TURAN’ın deneyimi bunlara ek olarak CBS uygulamaları ve 1- ve 2- boyutlu taşkın modellemesini kapsamaktadır.


Fayik Turan

Yönetim Kurulu Üyesi

Fayik TURAN 1976 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden (İDMMA) İnşaat Mühendisi olarak mezun olmuş ve DSİ Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Daire Başkanlığı’ nda çalışmaya başlamıştır.

Hollanda Delft Uluslararası Hidrolik ve Çevre Mühendisliği Enstitüsü’nde bir yıl süreyle su kaynakları projeleri konusunda öğrenim görmüştür. Söz konusu kamu hizmeti sırasında ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen konferans ve seminerlere katılmış olup, bu çerçevede, Amerika Birleşik Devletleri’nde sulama ve baraj emniyeti alanında düzenlenen bir seminere iştirak etmiştir.

2003 yılındaki emekliliği müteakip, Mısır’ da Nil Nehri üzerinde inşa edilerek işletmeye açılmış olan Assuan Barajı Bölge Kalkınma Master Planı hazırlanmasında İslam Kalkınma Bankası’na Danışmanlık yapmıştır. Daha sonra, Umman’ da içme – kullanma suyu temini ve sulama maksatlı geliştirilmesi planlanan Wadi Dayqah Projesi’nin fizibilite çalışmalarını tamamlamıştır.

Fayik TURAN, DSİ Genel Müdürlüğü’ndeki hizmeti sırasında, su kaynakları ile ilgili bir çok projede; havza planlaması, ve bu maksatla geliştirilen enerji, sulama, taşkın kontrolü ile içme – kullanma suyu temini maksatlı çalışmalarda bulunmuştur. Bu projelerin, teknik, ekonomik ve çevresel yönden incelenip değerlendirilerek fizibilite (planlama) çalışmalarının fiilen hazırlanması ve/veya kontrolünü yürütmüştür. Son on yılda, özellikle hidroelektrik enerji projeleri olmak üzere, yine suya dayalı projelerin geliştirilmesi, teknik, ekonomik, çevresel ve finansal analizlerinin yapılması maksatlı çalışmaları yürütmüştür. Başarılı geçmişi ve lider kişiliği ile her zaman iyi anılarla hatırlanacaktır.