Bora Turan

Bora Turan

Managing Director

Bora TURAN graduated from Mechanical Engineering Department of Gazi University in 2008. He graduated from Msc. program of Environmental Engineering Department at University of Houston, Texas in 2011. During his Msc. program he studied on water quality. Afterwards, he worked at ARCADIS U.S. , Texas as an environmental engineer from January 2012 to June 2013. During that period, he worked as a project engineer in different remediation projects at several petroleum refineries in the environmental group of the company and wastewater treatment plant design projects in the water group of the company. His project areas also include GIS applications and 1D and 2D flood modelling.

Bora TURAN bu süreç içerisinde öncelikle firmanın çevre departmanında çeşitli petrol rafinelerinin boru hatlarındaki sızıntılarının araziye etkilerinin incelenmesi üzerine projelerde çalışmış sonrasında su departmanında atık su arıtma tesislerinin dizayn projeleri üzerine proje mühendisi olarak çalışmalar yürütmüştür. Bora TURAN’ın deneyimi bunlara ek olarak CBS uygulamaları ve 1- ve 2- boyutlu taşkın modellemesini kapsamaktadır.