Marmara Havzası Yeraltısuları Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu …

Proje Adı
Marmara Havzası Yeraltısuları Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması Projesi
  • Kurum:

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı

  • Proje Yeri:

    Marmara Bölgesi