Faaliyet Alanları

 • Barajlar, Göletler
 • Sulama Şebekeleri
 • İçmesuyu Temini İletim Sistemleri
 • Ön İnceleme
 • Planlama
 • Kati Proje
 • Planlama
 • Kati Proje
 • Baraj Yıkılma Analizi
 • Nehir Havza Yönetim Planları
 • Havza Kuraklık Yönetim Planları
 • Havza Sektörel Su Tahsis Planları
 • Havza Taşkın Yönetim Planları
 • Havza Master Planları
 • Havza Hidrojeoloji -Yeraltısuyu -Planları
 • HES Fizibilite Raporları
 • İklim Değişikliğinin Etkileri