Kurumsal

Bir sonraki Projeniz için kusursuz tercih - NFB

NFB MühendislikMüşavirlik A.Ş.

NFB, ulusal ve uluslararası alanlarda hizmete sunduğu projelerde teknik, ekonomik ve finansal analizler ve gerekli optimizasyon ve/veya maksimizasyon çalışmaları yaparak kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına, ön fizibilite, fizibilite (planlama), proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetleri vermektedir.

NFB Mühendislik ve Müşavirlik hidroelektrik enerji, sulama ve drenaj, taşkın koruma ve kontrolu, içme – kullanma suyu temini ve kentsel altyapı projelerini hizmete sunarken öncelikle can ve mal emniyetini göz önünde bulundurarak, ülkenin refah seviyesinin arttırılmasına ve istihdam yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu hizmetler uyumlu bir çalışma ortamında, teknik ve idari alanda istihdam edilen kalifiye personel kadrosu ile yürütülmektedir. Anahtar personelin kamu ve özel sektördeki, ulusal ve uluslararası tecrübesi, güvenilirlik ve samimiyeti birincil referansıdır.

Bu çerçevede;

Kalkınmanın olmassa olmazı; suyumuz, enerji ve toprak kaynağı ile havamız var.
Dünyayı gördük. Bilgi, beceri, sezgi ve tecrübemiz var.
Gelin, hep birlikte bu sektörlere yatırım yaparak kalkınma ve istihdam yaratalım. Bu alanda kaynayan çorbanın ateşine hep birlikte destek verelim.
Bu sektörlere yatırım, daha az hastane, daha az adliye, kısaca insanımıza iş ve refah demektir.
Biz, Suya Dayalı Kalkınma Projelerinin geliştirilmesine bu alandaki deneyimimiz ile hizmet vermeyi seviyor ve samimiyetle çalışıyoruz. Desteğiniz, şevkimiz olacaktır.

 

Politikalarımız

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve tam olarak karşılayabilmek bu sayede müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak.

Kalıcı Eserler Bırakma

Müşteri şartlarına, kanunlara, yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yetkin personel, kaliteli malzeme ve kaynakların etkin kullanımı ile gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmak.

Çalışanların Katılımı

Çalışanlarımızın katılımı ile dürüstlük ve güven içerisinde Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarında belirtilen kurallara uygun şekilde sorumluluk üstlenmek ve etkin katılımını sağlamak. Her alanda kalite anlayışı doğrultusunda kalitemizi sürekli iyileştirmek.

Yasal mevzuatları ve diğer şartları da dikkate alarak;
Çevre bilincini geliştirmek amacı ile çalışmalarda bulunmayı,

Yasal gerekliliklere uymayı,

Faaliyetlerimiz sonucunda, ortaya çıkan çevresel etkileri azaltmayı, Çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmek ve çevre bilincinin yayılması için gayret göstermeyi,

Tekrar kullanımı veya geri dönüşümü mümkün malzemeler kullanmayı ve doğal kaynak tüketim miktarlarını azaltmayı,

Çevre Politikamız ve çevreye olan önemli etkilerimizin azaltılması ile ilgili çalışmalarımız hakkında çalışanlarımızı, misafirlerimizi, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve çözüm ortaklarımızı bilgilendirerek katılımlarını sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Çevre ile ilgili amaç ve hedefler çerçevesinde projelerin yürütülmesinden, projelerden sorumlu kişilerin belirlenmesinden, Çevre Politikamızın etkin bir şekilde yürütülmesinden üst yönetimimiz sorumludur.

Sertifikalarımız

0
+
Müşteri
0
Yıllık İş Tecrübesi
0
Şehir
0
+
Proje

NFB Yönetim Kurulu

Hizmetlerimizi uyumlu bir çalışma ortamında, teknik ve idari alanda istihdam edilen kalifiye personel kadrosu ile yürütülmekteyiz.

Anahtar personelin kamu ve özel sektördeki, ulusal ve uluslararası tecrübesi, güvenilirlik ve samimiyeti birincil referansıdır.