Fayik Turan

Fayik Turan

Yönetim Kurulu Üyesi

Fayik TURAN 1976 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden (İDMMA) İnşaat Mühendisi olarak mezun olmuş ve DSİ Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Daire Başkanlığı’ nda çalışmaya başlamıştır.

Hollanda Delft Uluslararası Hidrolik ve Çevre Mühendisliği Enstitüsü’nde bir yıl süreyle su kaynakları projeleri konusunda öğrenim görmüştür. Söz konusu kamu hizmeti sırasında ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen konferans ve seminerlere katılmış olup, bu çerçevede, Amerika Birleşik Devletleri’nde sulama ve baraj emniyeti alanında düzenlenen bir seminere iştirak etmiştir.

2003 yılındaki emekliliği müteakip, Mısır’ da Nil Nehri üzerinde inşa edilerek işletmeye açılmış olan Assuan Barajı Bölge Kalkınma Master Planı hazırlanmasında İslam Kalkınma Bankası’na Danışmanlık yapmıştır. Daha sonra, Umman’ da içme – kullanma suyu temini ve sulama maksatlı geliştirilmesi planlanan Wadi Dayqah Projesi’nin fizibilite çalışmalarını tamamlamıştır.

Fayik TURAN, DSİ Genel Müdürlüğü’ndeki hizmeti sırasında, su kaynakları ile ilgili bir çok projede; havza planlaması, ve bu maksatla geliştirilen enerji, sulama, taşkın kontrolü ile içme – kullanma suyu temini maksatlı çalışmalarda bulunmuştur. Bu projelerin, teknik, ekonomik ve çevresel yönden incelenip değerlendirilerek fizibilite (planlama) çalışmalarının fiilen hazırlanması ve/veya kontrolünü yürütmüştür. Son on yılda, özellikle hidroelektrik enerji projeleri olmak üzere, yine suya dayalı projelerin geliştirilmesi, teknik, ekonomik, çevresel ve finansal analizlerinin yapılması maksatlı çalışmaları yürütmüştür. Başarılı geçmişi ve lider kişiliği ile her zaman iyi anılarla hatırlanacaktır.