Bolu İli Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi Çalışmaları proje sunum toplantısı gerçekleştirilmiştir