“Dicle Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) …