Dicle Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu …