BAR-SU – NFB ortaklığı tarafından yürütülmekte olan “Susurluk …