Kızılırmak Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Projesi kapanış toplantısı 8 Ağustos 2019 tarihinde …