Dicle Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt Raporu) …