Büyük Menderes Havzası Sektörel Su Tahsis Planı açılış toplantısı …